Кафедра світової історії нового і новітнього часу

Вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (38/032) 240-99-40 (секретаріат)
Тел.: (38/032) 240-99-44
(відділ інформації та зовнішніх зв'язків)
Факс: (38/032) 240-99-50
Ел. пошта: [email protected]

Питльована Лілія

24 Квітня 2010 | Викладачі і працівники кафедри,

[1]

Питльована Лілія Юріївна

викладач кафедри з 2004 р., доцент кафедри з 2011 р.

Керівник педагогічної практики студентів 4-го курсу бакалаврської програми Гуманітарного факультету спеціальності 6.020302 “Історія”.

У 1994 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (тема дипломної роботи: «Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ ХХ ст.»; науковий керівник: к. і. н., доц. В. Гордієнко; рік присудження диплому: 1994), у 2004 р. закінчила аспірантуру на кафедрі нової та новітньої історії Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «Всесвітня історія» (тема: «Англо-німецькі відносини на рубежі ХІХ- ХХ ст.: проблеми колоніального поділу Африки»; науковий керівник: к. і. н., доц. М. Рожик; рік присудження диплому: 2004).

У 2008 р. отримала грант Інституту відкритого суспільства на розвиток навчальних програм в Curriculum Resource Centre (Будапешт, Угорщина).

Сфера наукових зацікавлень:

 історія міжнародних відносин кінця ХІХ початку ХХ ст.;

 історія сучасних міжнародних відносин;

 історія Великобританії та США кінця ХІХ початку ХХ ст.;

Наукові публікації:

Посібники:

 • Питльована Л.Ю. Великобританія у новітній час. (Матеріали до курсу “Країнознавство”): Навчальний посібник. – Львів: ЛВІ, 2005. 98 с. (співавтор Бураков Ю.В.)
 • Питльована Л.Ю. Міжнародні відносини та зовнішня політика (ХХ – початок ХХІ ст.): Матеріали до курсу: Навчально-методичний посібник. – Львів: Львів: ЛВІ, 2006. – 205 с. (співавтори Бураков Ю.В., Феденко О.В.)
 • Геополітика. Військово-політичні аспекти: Навчальний посібник. – Львів: ЛІСВ, 2008/ Питльована Л. Ю. Розділ ХІ. Україна – країни Азії та Африки (співавтор – Бураков Ю.В.). – С. 291-323.
 • Питльована Л.Ю. „Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки: Міжнародні відносини: Навчальний посібник” („Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” № 1.4/18- Г-1707 від 15.10.2007). – Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2008. – 211 с.
 • Учасник авторського колективу Енциклопедичного словника “Світова історія ХХ століття” за ред. І. Підкови та Р. Шуста. – Львів: Літопис, 2008.

Найприкметніші публікації за останній період:

  The Imperial German Navy and submarine warfare in British visual propaganda during the Great War / Liliya Pytlovana / Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової війни): Збірка тез доповідей Міжнародної наукової конференції 21-23 жовтня 2015 р. – Львів: НАСВ, 2015. – С. 145-146.

√  Стара та нова «холодна війна» у баченні американських лівих інтелектуалів: Ноам Хомскі / Лілія Питльована / Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство, Ч. 1.: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 36-44.

√  Англо-німецькі суперечності на африканському континенті на зламі ХІХ – ХХ ст. та їх роль у наростанні кризи системи міжнародних відносин  напередодні Першої світової війни / Лілія Питльована / Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: Матеріали всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 19-25.

√  Історія британського часопису «Панч» (1841-2002): феномен популярності // Військово-науковий вісник. Вип.21. Львів: АСВ, 2014. С.234-248.

 Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису «Панч» 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискурсу // Військово-науковий вісник. Вип.21. Львів: АСВ, 2014. С.177-189.

Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період першої світової війни // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 784. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 76-84.

США у воєнних конфліктах зламу ХІХ – ХХ ст. в оцінках американської історіографії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 752. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 199-205.

Наслідки Суецької кризи 1956-1957 рр. у контексті глобальної зовнішньої політики США // Військово-науковий вісник. Вип.18. Львів: АСВ, 2012. С.296-306.

√ Ідеї соціального дарвінізму у зовнішній політиці США кінця ХІХ початку ХХ століття в оцінках американської історіографії // Військово-науковий вісник. Вип.17. Львів: АСВ, 2012. С.212-224.

Методичні рекомендації:

 Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Історія країн Азії та Африки новітнього часу» для студентів гуманітарного факультету. Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету, 2012. 50 с.

Участь у наукових конференціях впродовж останніх років:

 • Міжнародна наукова конференція «Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової війни), Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Жешувський університет (Республіка Польща), Львів, 21-23 жовтня 2015 р.
 • VIII Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów ludów Morza Bałtyckiego „Śmierć w dziejach człowieka”, Zakład Historii Wojskowej, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (Республіка Польща), Wolin 31 lipca – 2 sierpnia 2015 r.
 • ІІ міжнародна науково-практична конференція «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство», Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 15 травня 2015 р.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, 3-4 квітня 2015 р.
 • Міжнародна наукова військово-історична конференція «Перша світова війна. історія та уроки (1914–1918 рр.). Національний військово-історичний музей України, Київ, 4-5 вересня 2014 р.
 •  Міжнародний науковий форум «Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100 річчя події)». Республіка Польща, Жешув, Жешувський університет – Львів, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 26-28 червня 2014 р.
 • ІІ міжнародна конференція “США: історія, суспільство, культура” (м. Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 14 березня 2014 р.)
 • Міжнародна наукова військово-історична конференція “Кримська війна 1853-1856 рр.: історія та уроки” (Національний військово-історичний музей України, Севастополь, 27-29 вересня 2013 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин» (Луганськ, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 9-10 квітня 2013 р.)
 • Третя Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» (Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 12-14 листопада 2012 р.)
 • Міжнародна наукова військово-історична конференція «Холодна війна: історія та уроки» (м. Севастополь, Національний військово-історичний музей України, 4-5 жовтня 2012 р.)

Викладає курси:

Світова історія ХХ століття, Історія країн Азії та Африки ХХ століття, Історія Стародавнього Сходу.

Спецкурси:

«Особливості внутрішнього та зовнішньополітичного становища США  наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.», Історія Британської імперії (ХVІ – початок ХХ ст.)

 

e-mail: [email protected]

 

© 2010 Кафедра світової історії нового і новітнього часу.